Best Online News From Nepal

मुख्य समाचार

गोपाल खनाल गोरखापत्र संस्थानको सल्लाहकार सम्पादकमा

गोपाल खनाल गोरखापत्र संस्थानको सल्लाहकार सम्पादकमा

मुख्य समाचार
गोपाल खनाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को पुष19 गतेको बैठक बाट गोरखापत्र सस्थानको सल्लाहकार सम्पादकमा नियुक्त हुनु भएको हो