Best Online News From Nepal

आत्मनो मोक्षार्थम् जगत् हिताय च

ramkrishna

ॐ, बेदान्त शिक्षा र रामकृष्ण द्वरा  प्रतिपादित सिदान्त तथा उँहा द्वारा आफ्नो व्यवहारिक रुपमा अपनाएका र तुलनात्मक धार्मिक रुपमा परिस्किृत गरियका कुराहरु, भारतबर्षमा सनातन हिन्दुधर्मको रक्षार्थ र खास गरेर नेपाल राष्ट्रको सँविधान अनुसार सँनातन वैदिक हिन्दु धर्म भित्रको बोन, बौद्व, किरात, सिख तथा नेपाल राष्ट्र भित्र प्रकृति पुजक समुदाय र सँस्कृति रक्षार्थ कुनै पनि कार्य गर्ने, नेपाल राष्ट्र को कानुन अनुसार धर्म परिवर्तन गर्ने र गराउने अपराध हुन यि विरुद जनचेतना जगाउनदै सुसुचित र प्रवर्धन गर्दैकलाबिज्ञानप्राविधिकर औधोगिक क्षेत्रका सबै दुबै आधारभुत र व्यवहारिक कुराहरुको अध्ययनअनुसन्धान,सुसुचित संस्थापुस्तकालयप्रवचन कक्ष (सभाकक्ष) अनाथालयकार्यशालाप्रयोगशालाअस्पताल,औषधालय,बृधाश्रमअसक्त आश्रमबहिस्कृत तथा उत्पीडित उदार तथा पुनरुत्थानकार्य तथा सामाजिक हितका न्य शैक्षिकऔषधीयसस्कृतिक तथा सामाजिक हितका सेवा कार्यहरु तथा तालिम संस्था र उदार तथा यस्तै प्रकृतिका संस्थाहरुको स्थापनास्याहारसम्भार सहयोग गर्नु। संस्थाले आफ्नो उदेष्य प्राप्ती हुने गरी यी कुनै पनि लेखरचनाकिताबभिवाभितकहरु छाप्ने र प्रकाशन गरी विक्री तथा वितर अनुग्रहित तथा रुपमा गर्ने र हरेक मानव भित्र रहेका सम्भावित अध्यात्मिक बिचारलाई फैलाउनु तथा यसलाई मानवको हरेक व्यवहार र विचारका माध्यम द्वारा प्रदशित गर्नु। सबै धर्महरुको उदेष्य जुनसुकै धार्मिक नाम दिएको भयता पनी एउटा वास्तवीकता प्राप्त गर्नु अर्थात सत्य हो भन्ने श्री रामकृष्णको अनुभबका आधारमा धार्मिक सद्भावका बिचार प्रवहा गर्नु। सबै किसिमका काम काज पूजा र मानव सेवा नै भगवानको सेवा हो भन्ने भावना बिकास गर्नु। मानब पिडालाई कम गर्नका लागि शिक्षा,स्वास्थ्य तथा ग्रामि समुदायका मानवलाई ग्रामि बिकास केन्द्रका मध्यमबाट सहयोग गर्न हरसम्भब प्रयास गर्नु। मानबिय बहुपक्षिये हितका लागि खास गरी गरीब तथा पिछडा  बर्गको हित प्रवर्धनका लागि काम गर्नु। जनन्,भक्तीयोग तथा कर्मको संयुक्त प्रयासबाट सहभाव ब्युक्त व्यक्तित्व बिकास गर्नु। संस्थाले आफ्नो उदेष्य प्राप्त गर्नु सहज हुने र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा माथि उल्लेखित उदेष्य प्रवर्दन गर्नै कुनै पनि कार्ये गर्ने। स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनेजनताको स्वास्थ्य स्तर सुधार गर्ने तथा स्वास्थ्य कर्मिहरुको दक्षता अभिब्रिधि गर्ने अभिप्रायले बिभिन्न प्रकारका शिक्षा प्रशिक्षाअनुसन्धान स्वास्थ्य शिविर एव मानव स्वास्थ्य र बिकाससँग सम्बन्धित अन्य कर्यक्रमहरु सन्चालन गरी आम नागरिकलाई सहयोग पुर्याउने हेतुले यस रामकृष्ण सेवा आश्रम नेपाल नामक संस्थाको पारीकल्पना गरिएको छ। अत स्वास्थ्य समाजको बिकास गर्दै लैजाने उदेष्यबाट अभिप्रेरित भै संस्था दर्ता ऐन२०३४ तथा प्रचलित नेपाल सरकारको कानुनको अधिनमा रही यो बिधान तर्जुमा गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *