Best Online News From Nepal

हिजो नेपाल भर कै प्रदुषण युक्त वर्षा पाँचखालमा

मापदण्ड बिपरित सञ्चालन गरियका इटा भट्टा र प्लाइउड कारखानाको कारण स्थानीय को सॐवास प्रस्वासमा गम्भीर समस्याहरु देखिँदा सम्म जनप्रतिनिधि हरु चइक बोलेका छैन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *