Best Online News From Nepal

श्री मुक्तिनाथ स्वामी महाराज जी को ५२ औ शुभजन्म महोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न

18671205_1340306906055919_2047904498586309335_n

श्री मुक्तिनाथ स्वामी महाराज जी को ५२ औ शुभ जन्म महोत्सव कार्यक्रम मुक्तिनाथ सन्त सेवाश्रम गोल्फुटार ,काठमाडौं मा  सम्पन्न भयको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *