Best Online News From Nepal

माता,मातृभुमि र मातृभाषाको महिमा नजान्ने र नगर्ने मानव हुंदैन ।– राष्ट्रगुरु योगि नरहरिनाथ

14794051_1270843092965708_232712331_n 594711536

सर्वधर्म समभाव वैदीक साम्यवाद –जिन्दावाद ।

माता,मातृभुमि र मातृभाषाको महिमा नजान्ने र नगर्ने मानव हुंदैन ।– राष्ट्रगुरु योगि नरहरिनाथ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *