Best Online News From Nepal

महासंघमा चरम राजनीतिकरण भएको कुन ठूलो कुरा भयो र? – Laxman D. Pant

घरायसी लेनदेनको विवादमा भाउजुसहितको संग्लनतामा हत्या गरिएकालाई त सबै ( व्यवसायिक भनिएकाहरुसमेत ) मिलि- प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षामा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिने बिस्व प्रेस स्वतन्त्रता पुरुस्कारका लागि सिफारिस गर्ने देश हो यो, महासंघमा चरम राजनीतिकरण भएको कुन ठूलो कुरा भयो र?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *