Best Online News From Nepal

पाँचखाल नगरपालिका नगर कार्य पालिकाको कार्यलय, पाँचखाल, काभ्रेपलाञ्चोक प्रथम नगर सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम तथा वजेट र वार्षिक नगरविकास योजना २०७४÷०७५

20157621_811603812354049_6371584908591917451_o“कृषि शहर पांचखाल नगर”
पाँचखाल नगरपालिका
नगर कार्य पालिकाको कार्यलय, पाँचखाल, काभ्रेपलाञ्चोक
प्रथम नगर सभाबाट स्वीकृत
नीति, कार्यक्रम तथा वजेट

वार्षिक नगरविकास योजना
२०७४÷०७५
नगर सभा म त २०७३ अषाढ ३० गते
पाँचखाल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
निति तथा कार्यक्रम
यस पाँचखाल नगरपालिकाको प्रथम नगर सभाकासदस्य ज्यूहरु, पाँचख नगरपालिका अन्र्तगत कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी ज्यूहरु,पाँचखाल नगरपालिका पदपू समितिका अध्यक्ष ज्यू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरु, पत्रकारसाथीहरु एवं समुन्नत एवं स पाँचखालका अभियन्ता सम्पूर्ण मित्रहरु,
सर्वप्रथम, संविधान सभा, गणतन्त्र, संघियता स्थापना एवं नेपाली समाजका उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यको निर्णायक तहमा आन्दोलनमा आफ्नो जिउ ज्यान अर्पण गर्नु हुने ज्ञात अज्ञात शहिदहरु प्रति उच् प्रकट गर्न चाहन्छु ।
नेपालको संविधान २०७२ ले कल्पना गरेको स्थानीय तह गठनपश्चातभए नेपाल जनताले इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नोकार्यकारी नेतृत्व आफै प्रत्यक्षर्वाचितनि ग अबसर प्राप्त भएको छ र जे जति आवश्यकताको लागि सिंहदरबार धाउनु पर्ने आवश्यकता पुरा गर्नअब आ–आफ्नै घर दैलोमा अधिकार आई पुगेकोयसैछसन्र्दभ। २०७४ बैशाख ३१ गतेको स्थानीय तह निर्वाचनवाट यस पाँचखालपालिकाकानगर निर्वाचनमा आफ्नो अमुल्य मत प्रदान गरी आफ्नो सपनाको सुन्दर सभ्य विकसित पाँचखाल निर्माणको निम्ति हामीलाई बिजयी गराउनु भएक,पाँचखाललोमा २१ औ शताब्दी सुहाउदो नगर निर्माण गर्ने बाटो तर्फ निद्धिष्ट गर्ने प्रतिब धेरै धन्यवाददिन चाहन्छु ।
राजधानीवाट केबल ४० किलो मिटर मा अवस्थित यो सुन्दर पर्यटकीय पाँचखालले स्वयं यथेष्ठ सम्भावना बोकेको भएता पनि हाल सम्म सो को स व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्राकृतिकधार्मिकर रुपले आफ्नो भविष्य उज्ज्वल बन क्षमता भएको यस नगरीमा कृषि उपजकोसम्भावना को जति व्याख्या गरे पनि कमै
। विभिन्न जातजाती, संस्कृति एवं परम्पराहरु सम्बद्धन र संरक्षणलाई महत्व दिने हाल कायम पर्यटकीय महत्वलाई अझ बल पुग्ने मा कुनै सन्दनहोलाह साथै यस स्थानीय स्तरमा रोजगारीको श्रृजना गरी जनताको जिवनस्तर सुदृढ हुनेमावस्तमछविश्

आर्थिक सामाजिक, भौतिक र सास्कृतिक विकास सगै अबको एक दशक पाँचखाल नगरपालिकालाई उदाहरणको रुपमा स्थापित गरी अन्य ठाउँको पाँचखालकोसापेक्षतामा गर्ने÷गराउनेलक्ष लिएको छु ।
हामीसँग प्रचुर सम्भावना छ, यद्यपी सम्भावनाको परिभाषा भित्र आफै चुना समेत समेटिएकोहुन्छ र सो चुनौती पार गर्न हामी तयार छौं ।
आज यस गरिमामय सभामा पाँचखाल नगरपालिकाको नीति, कार्यक्रम र बजेट गर्दै गर्दा, विगत भन्दा जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरेकोु, साथैछ यो जिम्मेवार गर्न यहाँहरुको सदा निस्वाथ साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।
यस सभाका सदस्य ज्यूहरु,
आ.व. २०७४÷०७५ मा यस पाँचखाल नगरपालिकाको लागि नेपाल सरकारवाट प वित्तिय समानीकरण अन्र्तगत रु. २०,७१,१५,०००–। (अक्षरुपी बिस करोड एकहत्तर ला पन्ध्रहजार ) शषर्त अनुदान अन्र्तगत रु. १२,८२,४७,०००– (अक्षेरुपी। बाह« कारोड बय लाख सर्चालिस हजार ) अनुमानित आन्तरिक राजस्व संकलनवाट रु. २,४०,३७,१००– (। अक्षेरुपी दुई करोड चालिस लाख सइत्तिस हजार एक सय,विभिन्न समयमा नेपा सरकारवाट विभिन्न शिर्षक अन्र्तगत प्राप्त रकम४८,००,०००रु. ।– (अड्चालिस लाख ), अ. ल्या. वाट रु. ६६,९५,९१८.३७ ( छैसठ्ठी लाख पन्चानब्बे हजार नौ सय अठार रु सत्तिस पैसा) साथै प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकारवाट एवं विभिन्न निक अनुदान सहयोग र ऋण लिने गरी रु.७४१,,३०,७३१.६३ (एक करोडचौरहत्तरलाख तिस हजार सात सय एकत्तिस रुपैया त्रिसठ्ठी पैसा ) गरी जम्मा रु. ३८३,२५,७५०।– अत्तिस करोड त्रियासी लाख पच्चिस हजार सात सय पचास) रकम बराबरको अनुमानित अ प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यस मध्ये शर्षत अनुदान तफको रकमको शिर्षकहरु नेपाल सरकारले नै सकेको अवस्था छ । बाकी रकम मध्ये चालु खर्च तर्फ रु. ५,१७,७८,७५०– (पाचँ। करा सत्र लाख अठहत्तर हजार सात सय पचास ) र पूजीगत खर्च तर्फ रु. ८३,००,०००२०, ।– (बिस करोड त्रियासी लाख ) विनियोजन गरेकाछु ।
विनियोजित चालु खर्च एवं पूजीगत खर्च तथा शषर्त अनुदानको विस्तृत वि अन्तर्गत राखिएको छ ।
यस सभाका सदस्य ज्यूहरु,
अब म यस आ.व. मा यस पाँचखाल नगरपालिकाको आ.व. वर्ष २०७४÷०७५
लागि विभिन्न शिर्षक अन्र्तगत रहि निति तथा कार्यक्रम एवं पेशजादैछुगर्न ।
१. राजस्व संकलन
राजस्वको स्रोत पहिचान गर्न राजस्व संभाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान गरिनेछ । त्यसवाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा राजस्व संकलन गरिनेछ ।
नगरपालिकाले लगाउदै आएको मालपोत कर विस्थापित गरी सोको एकिकृत सम्पत्ती कर कार्यान्वयनमाल्याउन आवश्यक तयारी पूरा गरिनेछ ।
करदाताहरुको लगतलाई कम्प्युटरकृत गरी राजस्व प्रशासनलाई सु आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।
पेश्की फर्छयौट कार्यमा प्रभावकारी पहल गरिनेछ । त्यसको लागि विभिन्न
पदाधिकारी तथा संस्थाको नाउँमा रहेको म्याद नाघेपेश्कीो फर्छयौट ग आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।
२. खानेपानीतथा सरसफाई
खानेपानीको समस्या समाधान गर्नदीर्घकालिन र अल्पकालीनयोजनाहरु अगा िबढाईनेछ । हाल नगरपालिका क्षेत्र भित्र संचालानमा रहेका डिपबोरिङहरु समस्याको स्थायी समाधान होइनन्र प्राकृतिक हिसाबले समेत यसलाई मान्न सकिदैन यधपी हामी सग तत्काल अर्को विकल्प समेत छैन । हामीले लक्ष अनुरुप खानेपानीका ठूला योजनहरुंचालनमास आए पश्चात ति स्व विस्थापित हुनेछन्र खानेपानी समस्याको स्थायी समाधान हुनेछ ।
खानेपानी समस्या समाधानको अल्पकालिन समाधानको लागि पानीका मुहान पहिचान गरी तिनको विशेष संरक्षण गरिनेछ ।
इन्द्रावती लिफ्ट बृहत खानेपानी आयोजना संचालन गरी नगरका जनतालाई स्वच्छ सफा पिउने पानीको लागि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।
फोहोर व्यवस्थापनको लागि डम्पीङ साइट उचित स्थान छनौट गर्ने काय बढाईने छ ।
३. कृषिर सिंचाई
“कृषि शहर, पाँचखाल नगर” ेकानारालाई यथार्थतामा परिणत गर्नको ला िसग सम्बन्धित सरकारी, गैर सरकारी एवं सम्बन्धितसबै पक्षसग समन्व हातेमालो गर्दै सो लक्ष प्राप्तिका लागि अगाडि बढिनेछ ।
कृषिजन्य उत्पादनहरुलाई गुणस्तरीय तथा जैविक बनाउँन हाल प्रयोग
किटनाशक बिषाधीको दरलाई न्युनगर्न पहल गरिनेछ । सो सगसगै म परिक्षण तथा उपचार जैविक गोठेमल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गद नगरपालिकालाई बिषाधी मुक्त स्वछ नगरको रुपमा विकास गरिनेछ ।
कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनहरुको बजारीकरर्णद्धनकोप्रब लागि व्यवस्थीत क संकलन केन्द्रहरु निर्माण छगरिने।
पाँचखाल नगर कृषि सहर भन्ने नारालाई कार्ययोजना बनाई कृष् िमर्यादित र सम्मानित पेशाको रुपमा महत्व दिदै किसानमा आईपर्ने ब पशुपन्छिको बिमा मार्फत सुरक्षा प्रदान गरिनेछ ।
पाँचखाल नगरभित्रका किसानहरुले बर्षेनी भोग्नु परेको मलको अ बिऊ बिजनको अभाव, आफुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मुल्यको समस्या माटोको अम्लियपनको समस्या समाधान गर्न विज्ञको समिति बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सारिनेछ ।
पाँचखाल उपत्यकाकोखेती योग्य उर्वर जमिनमा सिंचाईको व्यवस्था नेपाल सरकार सिंचाई मन्त्रालय, क्षेत्रिय सिंचाई निर्देशनालय ईन्द्रावतीवाट लिफ्टिङ्ग गरी सिंचाईको व्यवस्थापन गर्न विस्तृत अध्यय छिटै सम्पन्न गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
पाँचखाल उपत्यकाका खेती योग्य उर्वरजमिनमा सिंचाई सुविधा पु किसानको कृषि उपजको बृद्धि गर्ने साथै झिकु खोलाले बर्षे जमिनको कटान रोकथाम गर्न पाँचखाल नगरपालिकाहाई ड्याम्प निर्माण ग योजनाको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।
४. सडक तर्फ
नगर यातायात गुरु योजना परिमार्जन गरीकार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
नगरपालिका क्षेत्रभित्र भएका राजमार्गहरुलाई व्यवस्थित गर्न सम्बिन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ ।
सहायक सडक लगायत सडकको उचित व्यस्थापन मर्मतको लागि सम्ब िनिकायहरुमा पहल गर्दै तत्कालको लागि तामाघाट पुल देखि प्रहरी चौकी सम्मको सडक चौडा र हरियाली सहितको व्यवस्थित राजमार्ग बनाउन पह गरिनेछ ।
कृषि सडकहरुलाई विषेश प्राथमिकतामा राखी स्तरोन्नती गरिनेछ ।
नगरपालिका भित्र जिरोकिलो देखि धुलिखेल सम्म नगर यातायात संचा विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरु सग समन्वय गरी संचालन गर्न पहल छ ।
५. वन तथा वातावरण संरक्षण
 पाँचखाल नगरभित्र रहेका सयौं रोपनी सामुदायिक वनवाट आम न आर्थिक उपाजन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता स सहकार्य गर्दै वन क्षेत्रमा उत्पादन हुन सक्ने जडिबुटी उत्पादनको अध्ययन गर्न माटो परिक्षण र जडिबुटी उत्पादन बन्धीसम् िविस्तृत अध्ययन ग पहल गरिनेछ ।
६. शिक्षा तर्फ
“शिक्षित म, समृद्ध पाँखाल नगर समुन्त शिक्षा नै हो यसको आधार”उक्त अवधारणा अन्र्तगत नगरमा सत प्रतिशत विद्यार्थी भर्नागर्ने गरी कार्य ल्याईनेछ ।
नगर क्षेत्र भित्रकासामुदायिक विद्यालयहरुमा बाल कक्षा संचालन, कम्प्युटर िपुस्तकालय स्थापना र संचालन तथा अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको गर्दैशैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि पहल गरिनेछ ।
पाँचखाल नगरपालिका भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या आधारमा स्तरोउन्नती, विद्यालय समायोजन, बालविकास केन्द्रको व्यवस्थ बिषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
सबै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आवश्यक भौतिक निर्माण, पुननिमा विद्यालयको न्यूनतम सुविधा सहित बालबालिकाहरुको आकर्षक थलोको विकास गरिनेछ ।
यस नगर भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुका बाल मैत्री शिक्षण सिका अवस्था सिर्जना गरिनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सिकाईको मापन गन तहमा निरन्तर मूल्यांकन नियमन कार्य वैज्ञानिक प्रविधियुक्त बनाईनेछ ।
पाँचखाल नगरमा कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने साथै पोलिटेक्नीकल स्कु गर्नेगरी कार्यक्रम अगाडि बढाईनेछ ।
७. स्वास्थ्य तर्फ
नगरपालिकाको सबै वडाहरुमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्थापना गरिन भईरहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरुको उचित व्यस्थापन गर्दै नगरका सम्प बासीहरुलाई वडामा नै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ ।
पाँचखाल नगरपालिका क्षेत्रभित्र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकिने अस्पताल स्थापनको लागि पहल गरिनेछ ।
नगर बासीहरुलाई सहुलियतमा एम्बुलेन्स र शव बाहन उपलब्ध गराउँनक

नगरपालिकाको माताहतमा नै उक्त एम्बुलेन्स र शव बाहनको व्यवस्थ लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
एक नगर एक अस्पताल सरकारको निति अनुसारको तत्काल स्थापना गरीर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाईनेछ ।
८. शहरी विकास तथा भू उपयोग
नगरपालिको भू उपयोग नीति तथा योजना तयार गरी कार्यान्वयन शुरु ग
िशहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी व्यवस्थित बसोबासको लागि मापद बनाईीबलम एययष्लिन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
कृषि योग्य फाटिलो भु भागमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न निरुत्साहित गरिनेछ
९. खेलकुदतर्फ
युवाहरुमा रहेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन र प्रोत्साहन गरी पाँचखाल नग र विदेशमा समेत चिनाउने युवाहरुको क्षमताको सम्मान गर्दै भलिवल कराँते, तेक्वाण्डो र क्रिकेट खेल अन्तर नगरपालिका मेयर रनिङ सिल प प्रत्येक वर्ष गर्ने गरी अन्य नगरपालिकाहरुसँगमेत समन्वय गरिनेछ ।
पाँचखाल नगरभित्र उपयुक्त स्थानमा आधुनिक क्षेत्रिय रंगशाला निर्मा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाईनेछ ।
पाँचखाल नगरपालिका वडाहरुमा सबैमा वडास्तरीय खेलकुद मैदान निमा पहल गरिनेछ ।
१०. ऊर्जा तफर्ः
यस नगरपालिकामा रहेका ऊर्जा संकटसँग सम्बन्धित समस्याहरुलाई समाधान गन मन्त्रालय ,नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्दन केन्द्र तथा अ गैरसरकारी निकायहरुसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यक्रमहरु अगाडि सारिनेछ ।
११. पर्यटनविकास
 अनैकोटको माने, पलाञ्चोककोपहरी बस्ती र भमरकोटमा होमस्टे सञ्चालन विस्तृत अध्ययन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाईनेछ ।
काभ्रेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पलाञ्चोक भगवती, दुग्धेश्वर महादेव, क धन लक्ष्मी माई मन्दिरको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक प्रक्रिया बढाईनेछ ।
पाँचखाल नगरपालिका वडानं. ९ स्थित रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पल

भगवती मन्दिर, भान्से पोखरी क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय पिकनिक स्थल नि लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाईनेछ ।
१२. भुकम्प पश्चातको पुननिर्माण
२०७२ वैशाख १२ गते तथा वैशाख २९ गते आएको भुकम्पले पु¥य पश्चात राष्ट्रिय पुर्नःनिर्माण प्राधिकरण मार्फत हुदै गरेको पुर्ननि सहज, सरल र चुस्तबनाउने तर्फ विशेष योजना ल्याइने छ ।
हाल पुर्नःनिर्माणको कार्यमा खटिई कार्यरत रहनु भएका प्राविधिकहरुका समेत विशेष पहल गरी कार्यक्षमता अभिबृद्धिको कार्यक्रमहरु ल्याईनेछ ।
गुनासो फाराम भरेका तर पिडितको नामावली सूचीमा नाम प नभएका,राहात रकम पाउन बाकी पिडितहरुको किस्ता वापत पाउँनु पर्नेरकम उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय पुर्नःनिर्माण प्राधिकरणसँग समेत समन्वय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाईनेछ ।
१३. सामाजिक सुरक्षा
हाल नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा प्रदान गर्दै आए बैंकिङ प्रणालीवाट दिलाउने कार्यको थालनी भईसकेको छ यसलाई र सुदृढ गर्दै लैजाने र अशक्त एवं बैक सम्म जान नसक्ने व्यक्तिहरुक दैलोमै सेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ तयारी थालिइको हुदाँसके त्यसलाई अन्तिम रुप दिईनेछ ।
१४. कर्मचारी व्यवस्थापन एवं बृद्धि विकासरसेवा प्रवाह– ः
नगरपालिकाको सेवालाई चुस्त, दुरुस्तबनाउँन कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, विकासको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ । साथै यस कार्यालयको वेवसाईटलाईग्उमबतभ गरी यहाँ भएका कार्यक्रमहरु बारे जानकारी गराईने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
१५. युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ः
पाँचखाल नगरपालिका क्षेत्र भित्रका वेरोजगार युवाहरु एवं कुलतमा फसेका स्वरोजगारको कार्यक्रमको माध्यमवाट रोजगारीको श्रृजना गरी खाडी लगायत विदेशीनवाट रोकथाम गर्नको लागि बैंकीङ वित्तिय क्षेत्र, गैरसरकारी स निकायसग साझेदारी गर्दै युवा स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
१६. उद्योग सम्बन्धमा
पाँचखाल नगरपालिका क्षेत्र भित्र वातावरण मैत्री उद्योग स्थापनार्थ प्रोत्स कार्यक्रमहरु अगाडि सारिनेछ ।
धन्यवाद
महेश खरेल नगर प्रमुख
पाँचखाल नगरपालिका

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *