Best Online News From Nepal

नि:शुल्क संस्कृत भाषा सम्भाषण, लेखन तथा अभ्यासको आयोजना

सूचना
जरोकिलो प्रतिष्ठान नेपाल आधुनिक गुरुकुल प्रभागको आयोजनामा काठमाडौं उपत्यका लक्षित तीन महिने नि:शुल्क संस्कृत भाषा सम्भाषण, लेखन तथा अभ्यासको आयोजना हुँदैछ | इच्छुक प्रसिक्षार्थीहरूले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो नाम लेखाउनु होला, सीट सीमित छन् |
निवेदक जरोकिलो प्रतिष्ठान नेपाल
सम्पर्क फोन : ९८४३०५०७९९ तथा ९८४१७९५०७३

नोट : मिति, समय पछि सुचित गरिने छ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *