Best Online News From Nepal

ज्योति-किरण को भावना

 

Jyoti Kiran —-

15780677_362944140731751_8080364740389516602_n

यहाँ कि वार हुन्छ कि पार हुन्छ।
न्यायको लडाइँ सदावहार हुन्छ।

नक्कली राष्ट्रवाद का बहुलाहरु हो !
मेरै हात बाट तिम्रो उपचार हुन्छ।

ईमान माथी को अत्याचार अति भो!
अब मेरा हात मा हतियार हुन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *