Best Online News From Nepal

ओय काठमाडौ तलाई लाज लाग्दैन?

तराईको रौहतहड जिल्लामा ४ जनाको लास पर्यो हप्ता दिनमा डुबेर मात्र 9 जना मर्य तर काठमाडौमा नालिमा  किसोरि खस्दा  बुरुक उफ्रिने राजधानि बासि तराईको पिडाले किन छूदैन काठमाडौ तलाई?

20637808_650983548440342_8207175146184069344_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *