Best Online News From Nepal

आज नाग पञ्चमी नाग को पुजा गर्दा यो मन्त्र पढ्नु होला।

ॐ भुजंगेशाय विद्महे,
सर्पराजाय धीमहि,
तन्नो नाग: प्रचोदयात्।।

nag-devata

‘सर्वे नागा: प्रीयन्तां मे ये केचित् पृथ्वीतले।
ये च हेलिमरीचिस्था ये न्तरे दिवि संस्थिता:।।
ये नदीषु महानागा ये सरस्वतिगामिन:।
ये च वापीतडागेषु तेषु सर्वेषु वै नम:।।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *